Kıyafetler Kaç Derecede Yıkanmalıdır? – Bebelop
Skip to content
3

Bebelop - Blog

Kıyafetler Kaç Derecede Yıkanmalıdır?

by Emirhan GÜRSOY 31 Dec 2022

Kumaş türlerine göre yıkama şekilleri.

Çamaşır yıkamak çok güç ve önemli ev işlerinden biridir. Bu güç işi kolaylaştırmak, hem temiz olmalarını, hemde yıpranmamalarını sağlamak için yıkama talimatlarına dikkat etmek oldukça önemlidir.

Kıyafetlerinizi yıkamadan önce muhakkak yıkama talimatlarına bakmanızı tavsiye ederiz.
Pamuklular: Beyaz pamuklular 80-90 derece renkli pamuklular ise 60 derecede
Ketenler: 
Maksimum 50-60 derece
Yünlüler: 
Su sıcaklığı 30-40 dereceyi geçmemelidir.
İpekliler: 
Kuru temizleme önerilir, çamaşır makinesinde yıkanacaksa 30-40 derece yi geçmemelidir. 
Sentetik elyaflar: Ön yıkama gerekirse kumaş 50-60 derece su sıcaklığında ön yıkama yapılmalı ve daha sonra 90 derece su sıcaklığında yıkanmalıdır.

Kumaş cinsine göre yumuşatıcı, ağartıcı ve deterjan seçimi.

Deterjan çamaşırın kirlilik derecesine, kumaşın cinsine, rengine ve suyun sıcaklığına, sertliğine göre ayarlanır. Bir litre su için bir gram deterjan miktarı hesap edilir. Bir kilogram çamaşır, makinede dört litre su ile yıkanacak ise dört gram deterjan kullanılmalıdır. Renkli çamaşırlar için özel deterjanlar kullanılır. Hassas ve sentetik kumaşlar için daha az deterjan kullanılır.

Kumaş Cinsine Göre Yumuşatıcı Seçimi

Son durulama suyuna ve soğuk suya katılırlar. Çamaşırların iyice durulanmış olması yumuşatıcının etkisini artırır. Yumuşatıcı miktarları kumaşın cinsine ve suyun sertlik derecesine göre ayarlanır. Yumuşatıcı miktarı makinelerde deterjan miktarı ile aynı orandadır.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Giriş Yap
Alışveriş Sepeti
0 items